Byggeteknikk

Holst & Valen AS driver primært med byggeteknikk (RiB). Vi påtar oss alle oppgaver innen faget. Vår kompetanse innbefatter betong-, stål,- tre-, og murkonstruksjoner samt geoteknikk.

Les mer...

Vibrasjonsteknikk

Holst & Valen har spesialkompetanse innen vibrasjonsteknikk. Vi utfører både vibrasjonsmålinger og vibrasjonsanalyser

Les mer...

Akustikk

Holst & Valen AS har spesialkompetanse innen akustisk prosjektering. Vi påtar oss akustiske oppgaver som bl.a. innbefatter: Romakustisk prosjektering, beregning av trafikkstøy samt akustiske vurderinger for industrien.

Les mer...

Noen av våre kunder

Holst & Valen AS er et frittstående rådgivende ingeniørkontor. Gjennom årene har vi etablert gode forbindelser til både entreprenører og andre utbyggere.

Les mer...

Vi tegner i Revit Structure

Vi gikk over fra AutoCad til Revit i midten av 2008 og har nå tegnet en mengde prosjekter ved hjelp av dette flotte verktøyet.

Les mer...